SUSUNAN PENGURUS APPTIS PERIODE 2022-2024 PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

Dewan pembina

Menteri Agama Republik Indonesia

 

Dewan Penasehat

1.  Prof. Dr. Nizar Aly, MA (Sekretaris Jenderal Kemenag RI)

  1. 2.  Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T. (Direktur Jenderal Pendidikan Islam)

3.  Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA. (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)

4.  Prof. Dr. Suyitno, M.Ag. (Direktur Pendidikan Tinggi Islam)

5.  Dr. Muhammad Zain, S. Ag.,M.Ag. (Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah)

6.  Dr. Waryono, M.Ag. (Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren)

7.  Prof Dr. Arskal Salim, MA. (Kepala Pusat Litbang Lektur, Kasanah Keagamaan, Manajemen         iiiOrganisasi,Badan Litbang Kementrian Agama RI

8.  Dr. Suwendi, M.Ag (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam)

9.  Drs. Syafii, M.Ag. (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam) 

10. Drs. Nur Yasin (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam)

11. Dr. Mahrus, M.Ag (Direktorat Pondok Pesantren)

12. Effi Widayati, S.Ag. (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam) 

13. Ruchman Bashori, S. Ag. M. Ag.

14. Dra. Imas Maesaroh, M. Lib., Ph.D. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

15. M Solihin Arianto, Ag. SIP, LIS (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

16. Dr. Hj. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SIP, M.SL (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

17. Drs. Khatib A. Latief, Lib. (UIN Ar- Raniry Banda Aceh)

18. Dr. Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I (UIN Sunan Ampel Surabaya)

19. Dr. Ija Suntana, M.Ag. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 

20. Dr. Agus Rifa’i, MA. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

21. Faizuddin Harliasnyah, MIM. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

22. Dr H. M. Tawwaf, S.IP., MI. Si. (UIN Syarif Kasim Pekan Baru)

 

 

Ketua Umum 

Dra. Labibah Zain, M.LIS. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

Wakil Ketua Umum

1. Amrullah Hasbana, MA. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

2. M. Aris Nurrohman, M.Hum. (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto) 

Sekretaris Jenderal  

Mufid, S.Ag. SS., M.Hum. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 

Wakil Sekretaris Jenderal

Komarudin, S.Ag., SS., M.Hum. (IAIN Kediri) 

Bendahara Umum 

Sri Astuti, M.IP. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

Koordinator Bidang Riset dan Pengembangan

Ketua Bidang : Rika Kurniawaty, M.Hum. (UIN Mataram) 

1. Zulfitri, S.Ag., MA. (UIN Imam Bonjol Padang) 

2. Nuraen Ahmad, M.Ag. (IAIN Ternate) 

3. Alwan Wibawanto, ME. (IAIN Ponorogo) 

4. Slamet Widodo, M.I.Kom. (IAIN Pontianak) 

5. Ari Zuntriana, MA. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 

6. Novi Zulfikar., S.Sos., M.AP. (IAIN Bukittinggi)

7. Drs.Samsul Huda, M.Pd.I. (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) 

8. Nuraeni, S.I. (UIN Mataram) 

9. Indah Wijaya Antasari, S.Sos., M.I.Kom. (UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto) 

10. Rivalna Rivai, M.Hum. (IAIN Ambon) 

Koordinator Bidang Fundrising dan Networking 

Ketua Bidang : Umar Falahul Alam, S.Ag, SS., M.Hum (UIN Walisongo Semarang) 

1. Dr Irma Soraya, M.Pd (UIN Sunan Ampel Surabaya) 

2. Laila Rahmawati, S.Ag., SS., M. Hum. (UIN Antasari Banjarmasin) 

3. Prof Dr. Nurhayati, M.Ag (UIN Sumatera Utara

4. Hairul Agust Cahyono, M.Hum (IAIN Madura)

5. Usman S.Ag, SS., MHI. (IAIN Palangkaraya)

6. Nurjannah, S.IP., M.IP. (IAIN Lhoksumawe) 

7. Wati Irmawati, S.Pd.I. (IAIN Sorong)

8. Siti Khotijah, S.H.I., S.IPI., M.Sy. (IAIN Metro Lampung)

9. Dr. Jelita, M.Pd. (IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa) 

10. Rifai, SE. MM. (UIN Palu)

Koordinator Bidang Policy dan Advokasi

Ketua Bidang: Anisa Listiana, M. Ag. (IAIN Kudus)

1. Dr. Muhammad Shoheh, MA. (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

2. Dr. Saifuddin, M.Ag. (UIN Antasari Banjarmasin)

3. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. (UIN Kiai Ahmad Shiddiq Jember)

4. Suherman, S.Ag., S.IP., M. Ec. (UIN Ar Raniry Banda Aceh) 

5. Ahmad Zarkasi, M.Sos.1.(UIN Raden Intan Bandar Lampung)

6. Fauzi, SS., M.Si. (UIN Imam Bonjol Padang)

7. Sutriono, S.IPI., M.Pd.I. (UIN Fatmawi Soekarno Bengkulu) 

8. Dr. Yayat Suryatna, M.Ag. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

9. Drs. Agung Budiono, MA. (IAIN Fatahul Muluk Papua)

Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua Bidang: Ulpah Andayani, S.Ag, SS. M.Hum. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

1. Dr.Jurianto, M Hum (IAIN Curup)

2. Yusri Fahmi, S.Ag, SS., M.Hum. (IAIN Padangsidempuan)

3.  Syahril, S.Sos.L., M.Ag (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

4. Ummi Rodliyah, S. Ag., S. IPL., M. Hum. (UIN Sunan Ampel Surabaya) 

5. L Nailah Hanum Hanany, S.Sos, MAP. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

6. Junaeti, S.Sos, M.M. (IAIN Pekalongan)

7. Umi Asih Asnah Zubaidah, SIP (IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung)

8. Bahrul Ulumi, S.Ag,SS,M.Hum. (UIN Walisongo Semarang)

9. Tilman, S.Sos. MMIAIN Kendari)

10. Mardhaniah, S.Ag.,S.Hum., M.Si. (IAIN Bone)

Koordinator Bidang Publikasi dan Promosi

Ketua Bidang: Hj. Rasdanelis, M.Hum. (UIN Sultan Syarif Kasim Riau)

1. Dr. Wiji Suwarno, M.Hum. (IAIN Salatiga)

2. Unyil, S.Pd. (STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau) 

3. Nirmala Kusumawatie, M.Si. (UIN Raden Fatah Pelembang)

4. Armizawati, S.IP. (IAIN Batusangkar)

5. Mohd Isnaini, M.Hum. (UIN Sultan Thaha Jambi)

6. Ampauleng Zainuddin, S.Hum., M.Pd. (IAIN Sultan Amai Gorontalo)

7. Sirajuddin, S.Pd.I., S.IPI., M.Pd. (IAIN Parepare) 

8. Sri Hardianty, S.IP., M.Pd. (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

9. Dr. Ahmad Syauqi, S.Ag, S.IPI, M.PdI. (UIN Antasari Banjarmasin)

Koordinator Bidang Teknologi Informasi

Ketua Bidang: Muhamad Hamim, S.Kom. M.Pd. (IAIN Kediri) 

1. Joko Susilo, S.T. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

2. Fikru Mafar, M.IP. (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) 

3. Itmamudin, S.S., M. IP. (IAIN Salatiga)

4. Muh Khabib, SIP. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

5. Syihabumilla, M. Hum. (UIN Raden Mas Said Surakarta)

6. Fahrurrizzi, S.Sos. (UIN Mataram)

7. Alexander Malik Hidayatullah, S.Kom (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

8. Hildawati Almah, S.Ag., SS, MA (UIN Alauddin Makassar)